Over ons – World Drowning Prevention Day

Over ons


Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) staan op 25 juli stil bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten. De Verenigde Naties riepen in 2021 die datum uit tot World Drowning Prevention Day ofwel Werelddag ter voorkoming van verdrinking

Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)
Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie van 155 aangesloten reddingsbrigades met in totaal 22.000 leden. Onze missie is: meer veiligheid in, op en langs het water. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. De redders en reddingboten komen in actie na een alarmering. We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee.