Disclaimer – World Drowning Prevention Day

Disclaimer


Reddingsbrigade Nederland, NRZ en de KRNM zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden op deze website of technische storingen tijdens bezoek aan deze website. Tevens bestaat er geen aansprakelijkheid ten aanzien van tekst en beeld op websites van derden waarnaar een link is opgenomen.

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samenwerkingspartners Reddingsbrigade Nederland, NRZ en KNRM tekst en/of beeldmateriaal van deze website te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken (in enige vorm of op enige wijze – hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën of op welke andere manier dan ook). Alle rechten zijn voorbehouden.